زبان پژوه

فیلم آموزشی

فیلم های آموزشی زبان انگلیسی اعم از فیلم آموزشی ریدینگ، فیلم آموزشی گرامر انگلیسی، فیلم آموزشی رایتینگ، فیلم آموزشی مکالمه انگلیسی و …

لوگو زبان پژوه | LangPro.ir Logo

دانلود فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی | How to Speak Fluent English

  فیلم آموزشی نکات کاربردی در اسپکینگ زبان انگلیسی با نام اصلی How to Speak Fluent English: Learn to Think…
Correct Your English Errors FAST 5 Common Errors in English

فیلم آموزشی زبان انگلیسی: تصحیح سریع خطاها | Correct Your English Errors FAST

در ویدیوی آموزش رفع سریع اشتباهات رایج در زبان انگلیسی به بررسی برخی جملات و عبارات رایج در زبان انگلیسی…