زبان پژوه

اصطلاحات

دانلود کتاب اصطلاحات رایج انگلیسی امریکایی | ۱۰۱ American English Idioms

دانلود کتاب اصطلاحات رایج انگلیسی امریکایی 101 American English Idioms

کتاب اصطلاحات رایج زبان انگلیسی امریکایی با عنوان ۱۰۱ American English Idioms به بررسی ۱۰۱ اصطلاح رایج در زبان انگلیسی…
کتاب آموزش اصطلاحات رایج انگلیسی | Help with Idioms

دانلود کتاب آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی | Help with Idioms

کتاب آموزش اصطلاحات رایج زبان انگلیسی Help with Idioms عنوان مطلبی است که امروز در زبان پژوه برای زبان آموزان…
دانلود کتاب اصطلاحات روزمره انگلیسی (PDF) ۵۰۰+ Real English Phrases

دانلود کتاب اصطلاحات روزمره انگلیسی (PDF) ۵۰۰+ Real English Phrases

  در کتاب ۵۰۰ اصطلاح رایج انگلیسی با نام ۵۰۰+ Real English Phrases که در این مطلب خدمت شما زبان…
دیکشنری اصطلاحات انگلیسی امریکایی | NTC's American Idioms Dictionary

دانلود دیکشنری اصطلاحات انگلیسی امریکایی | NTC’s American Idioms Dictionary

  در این مطلب کتاب دیکشنری اصطلاحات رایج زبان انگلیسی امریکایی را با نام NTC's American Idioms Dictionary خدمت شما زبان…
دانلود دیکشنری اصطلاحات انگلیسی | Dictionary of American Idioms

دانلود دیکشنری اصطلاحات انگلیسی | Dictionary of American Idioms

در این مطلب به معرفی و دانلود دیکشنری اصطلاحات رایج و افعال دو کلمه ای در انگلیسی امریکایی (Dictionary of…
دیکشنری اصطلاحات عامیانه انگلیسی | Concise Dictionary of Slangs

دانلود دیکشنری اصطلاحات عامیانه انگلیسی | Concise Dictionary of Slangs

در این مطلب دیکشنری اصطلاحات کوچه بازاری یا همان Slang های انگلیسی را خدمت شما دوستداران زبان انگلیسی معرفی می…
دیکشنری اصطلاحات روزمره انگلیسی | Dictionary of Idioms and Their Origins

دانلود دیکشنری اصطلاحات روزمره انگلیسی | Dictionary of Idioms and Their Origins

در این مطلب دیکشنری اصطلاحات رایج (Idiom ها) زبان انگلیسی را با نام Dictionary of Idioms and Their Origins خدمت…
دانلود کتاب اصطلاحات رایج انگلیسی | American Language Course - Book of Idioms

دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی | American Language Course – Book of Idioms

در این مطلب به معرفی و دانلود کتاب اصطلاحات و تعبیرات رایج زبان انگلیسی American Language Course – Book of…
دانلود کتاب تمرین افعال دو کلمه ای زبان انگلیسی | English Idioms Exercises on Phrasal Verbs

دانلود کتاب افعال دو کلمه ای انگلیسی | English Idioms Exercises on Phrasal Verbs

کتاب تمرین افعال دو کلمه ای زبان انگلیسی با نام English Idioms Exercises on Phrasal Verbs عنوان مطلبی است که…
دانلود کتاب مکالمات روزمره انگلیسی | Say it Better in English

دانلود کتاب مکالمات روزمره انگلیسی | Say it Better in English

در این مطلب کتاب آموزش مکالمات روزمره زبان انگلیسی با نام Say it Better in English را خدمت شما زبان آموزان…
دانلود دیکشنری اصطلاحات عامیانه انگلیسی | NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions

دانلود دیکشنری اصطلاحات عامیانه انگلیسی | NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions

در این مطلب دیکشنری  اصطلاحات رایج زبان انگلیسی و نیز عبارات عامیانه و کوچه بازاری را با نام NTC’s Dictionary of American…
دانلود کتاب اصطلاحات زبان انگلیسی امریکایی Idiomatic American English

دانلود کتاب اصطلاحات رایج زبان انگلیسی امریکایی | Idiomatic American English

در این مطلب به معرفی و دانلود کتاب اصطلاحات رایج زبان انگلیسی با نام Idiomatic American English می پردازیم. این…