زبان پژوه

حقوق

لغات زبان انگلیسی حقوق | Professional English in Use: Law

دانلود لغات زبان انگلیسی حقوق | Professional English in Use: Law

در کتاب زبان تخصصی حقوق (Professional English in Use: Law) به بررسی لغات و اصطلاحات حقوقی در زبان انگلیسی پرداخته…
دانلود دیکشنری لغات و اصطلاحات حقوقی به ۱۳ زبان دنیا | Glossary of Legal Terms

دانلود دیکشنری لغات و اصطلاحات حقوقی به ۱۳ زبان دنیا | Glossary of Legal Terms

در کتاب دیکشنری اصطلاحات حقوقی به لغات و اصطلاحات حقوقی رایج در ۱۳ زبان زنده دنیا پرداخته شده است. این…
دانلود کتاب کلمات زبان انگلیسی رشته حقوق | Check Your English Vocabulary for Law

دانلود کتاب کلمات زبان انگلیسی رشته حقوق | Check Your English Vocabulary for Law

کتاب کلمات زبان انگلیسی رشته حقوق با نام Check Your English Vocabulary For Law حاوی لغات و واژگان تخصصی رشته…