زبان پژوه

زبان تخصصی

منابع آموزشی زبان انگلیسی تخصصی رشته های دانشگاهی و فنی مانند زبان تخصصی پزشکی و پرستاری، زبان تخصصی بازرگانی و تجارت، زبان تخصصی مدیریت مالی، زبان تخصصی حقوق، زبان تخصصی کامپیوتر و …

دانلود کتاب بهترین جملات برای فروش | Perfect Phrases for Sales Presentations

دانلود کتاب بهترین جملات برای فروش | Perfect Phrases for Sales Presentations

در این مطلب کتاب جملات و عبارات عالی برای جلسات فروش را با نام Perfect Phrases for Sales Presentations خدمت…
دانلود کتاب انگلیسی در تجارت | Writing, Speaking, Listening

دانلود کتاب زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی | Writing, Speaking, Listening

در این مطلب کتاب راهنمای رایتینگ، اسپیکینگ و لیسنینگ زبان انگلیسی تجاری را با نام Writing, Speaking , Listening تقدیم…
دانلود کتاب لغات زبان تخصصی بازرگانی Business Vocabulary in Use

دانلود کتاب لغات ضروری زبان انگلیسی بازرگانی + تمرین | Business Vocabulary in Use

سری کتاب های لغات پرکاربرد انگلیسی بازرگانی Business Vocabulary in Use مجموعه ای است از واژگان تجاری مورد استفاده در…