زبان پژوه

مترجمی زبان انگلیسی

منابع آموزشی گرایش مترجمی زبان انگلیسی

کتاب آموزش ترجمه: تئوری ترجمه | Translation Changes Everything

دانلود کتاب آموزش ترجمه زبان Translation Changes Everything

  کتاب آموزش ترجمه زبان انگلیسی Translation Changes Everything به مباحث مربوط به ترجمه متون انگلیسی و تئوری های آن…
کتاب آموزش ترجمه انگلیسی | In Translation

دانلود کتاب آموزش ترجمه زبان انگلیسی | In Translation

 در این مطلب کتاب راهنمای ترجمه متون انگلیسی با نام In Translation را که به معرفی اصول و روش ترجمه…
دانلود دیکشنری تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی | Encyclopedia of Translation Studies

دانلود دیکشنری تخصصی مترجمی زبان انگلیسی | Encyclopedia of Translation Studies

در این مطلب دانشنامه اصطلاحات مطالعات ترجمه (Encyclopedia of Translation Studies) را از انتشارات Routledge برای علاقمندان به مبحث ترجمه…
دانلود کتاب آموزش ترجمه انگلیسی Becoming a Translator

دانلود کتاب آموزش ترجمه انگلیسی Becoming a Translator

در باب اصول و روش ترجمه متون انگلیسی کتاب Becoming a Translator منبع بسیار مناسبی برای آن‌دسته از زبان آموزانی…