زبان پژوه

آموزش گرامر انگلیسی: افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی | Phrasal Verbs in English

آموزش گرامر انگلیسی: افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی | Phrasal Verbs in English

در این مطلب از وبلاگ زبان پژوه افعال دو کلمه ای انگلیسی را بررسی کنیم. این افعال از یک فعل و یک حرف اضافه یا جزء قیدی تشکیل شده و دو نوع هستند: افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی.

افعال دو کلمه ای انگلیسی

1) افعال جدا شدنی در زبان انگلیسی

فرمول:  فعل + جزء قیدی ( یا حرف اضافه)

افعال جداشدنی افعالی هستند که با اضافه شدن یک جزء قیدی معنی فعل اصلی به کلی تغییر می کند. مفعول این افعال اگر اسم باشد می تواند هم بعد از این افعال و هم ما بین این افعال قرار گیرد. مثال:

Put the groceries away, please.

Put away the groceries, please.

اما اگر مفعول این افعال ضمیر (it or them) باشد فقط و فقط باید ما بین این افعال قرار گیرد. مثال:

Take out the trash, please.

Take the trash out, please.

Take it out, please.

Take out it, please.

مهم ترین افعال جدا شدنی زبان انگلیسی

معنی فعل جداشندنی
روشن کردن turn on
خاموش کردن turn off
صدا را زیاد کردن turn up
صدا را کم کردن turn down
پوشیدن put on
درآوردن لباس take off
برداشتن، بلند کردن pick up
بیدار کردن wake up
تلفن کردن call up
پیدا کردن لغت در دیکشنری look up
پس دادن give back
جدا کردن، باز کردن دستگاه take apart
فهمیدن، پی بردن find out
نوشتن، یادداشت کردن write down
کنار گذاشتن put aside
بردن، دور کردن take away

۲) افعال جدا نشدنی در زبان انگلیسی

فرمول:  فعل + حرف اضافه

افعال جدانشدنی افعالی هستند که با اضافه شدن یک حرف اضافه معنی فعل اصلی تغییر نمی کند. هیچ اسم یا ضمیری نمی تواند ما بین این افعال قرار گیرد و باید بعد از حرف اضافه نوشته شود. مثال:

پیشنهاد زبان پژوه  آموزش گرامر انگلیسی: انواع قید ها در زبان انگلیسی و کاربرد آنها | Adverbs in English

I am waiting for my brother.

I am waiting for him.

I am waiting him for.

مهم ترین افعال جدانشدنی در زبان انگلیسی

معنی فعل دو کلمه ای
نگاه کردن به look at
جستجو کردن look for
مراقبت کردن از look after
حرف زدن با talk to/with
حرف زدن درباره talk about
حرف زدن درباره speak about
صحبت کردن با speak to/with
فکر کردن درباره think about/of
منتظر بودن wait for
گوش کردن به listen to
تشکیل شدن از consist of
تمرکز کردن روی concentrate on
اصرار کردن insist on
متکی بودن به rely on
متکی بودن به depend on
دنبال چیزی گشتن search for

 

فیلم آموزشی افعال دو کلمه ای انگلیسی و انواع آن

در فیلم آموزشی زیر به صورت جامع و کامل به افعال دو قسمتی و انواع آن یعنی افعال جدا شدنی و جدا نشدنی پرداخته شده است.

 

 

مکمل یادگیری: تمرین، تکرار و نظم

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و افعال دو کلمه ای زبان انگلیسی رو با انواعش یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر گرامر زبان انگلیسی پیشنهاد می کنم فیلم آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی | English Grammar with Rebekah Hendershot رو فراموش نکنین.

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

پیشنهاد زبان پژوه  جملات رایج و کاربردی احوالپرسی در زبان انگلیسی | Greeting in English

موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در زبان پژوه همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

دیدگاه‌ها (0)

  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.