زبان پژوه

آموزش گرامر زبان انگلیسی: افعال بی قاعده انگلیسی با معنی | Irregular Verbs in English

آموزش گرامر زبان انگلیسی: افعال بی قاعده انگلیسی با معنی | Irregular Verbs in English

امروز تو زبان پژوه قصد دارم از سری آموزش های گرامر زبان بخش افعال بی قاعده انگلیسی رو با هم یاد بگیریم. همونطور که احتمالا می دونید بخش فعل های بی قاعده تو انگلیسی از اصلی ترین بخش های این زبان هست و باید حتما یاد گرفته بشه و الا خیلی جاها لنگ می زنیم!

تو جدول پایین فهرست مهم ترین و پرکاربردترین افعال بی قاعده رو با معنی هاشون آوردم. تعدادشون اما بیشتر از این مواردی هست که پایین ذکر شده ولی چون زیاد کاربردی نیستن ننوشتم. اینا رو تو یه برگه بنویسین و حتما حفظشون کنین چون خیلی تو بحث آموزش زبان جلوتون میندازه. از من میشنوید این یه موردو جدی بگیرین 😉

خب بریم سراغ جدولمون

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با معنی

مصدرگذشته سادهاسم مفعولمعانی اصلی
arisearosearisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awakeawokeawoken

بیدار کردن، بیدار شدن

bewas, werebeenبودن، وجود داشتن
beatbeatbeatenزدن، شکست دادن
becomebecamebecomeشدن، درخور بودن
beginbeganbegunآغاز کردن، آغاز شدن
bendbentbentخم کردن، خم شدن
betbetbetشرط بستن
bidbidbidپیشنهاد دادن
bitebitbittenگاز گرفتن
blowblewblownدمیدن، وزیدن
breakbrokebrokenشکستن، قطع کردن
bringbroughtbroughtآوردن، موجب شدن
broadcastbroadcastbroadcastمنتشر کردن، اشاعه دادن
buildbuiltbuiltساختن، بنا کردن
burnburned/burntburned/burntسوختن، سوزاندن
buyboughtboughtخریدن
catchcaughtcaughtگرفتن، بدست آوردن
choosechosechosenانتخاب کردن، گزیدن
comecamecomeآمدن، رسیدن
costcostcostارزیدن، ارزش داشتن
cutcutcutبریدن، زدن، چیدن
dealdealtdealtمعامله کردن، رفتار کردن
digdugdugکندن، حفر کردن، کاوش کردن
dodiddoneانجام دادن، (عمل) کردن
drawdrewdrawnکشیدن، ترسیم کردن
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtخواب دیدن، رویا دیدن
drinkdrankdrunkآشامیدن
drivedrovedrivenراندن، بردن
eatateeatenخوردن
fallfellfallenافتادن، پایین آمدن
feelfeltfeltاحساس کردن، لمس کردن
fightfoughtfoughtجنگ کردن، نزاع کردن
findfoundfoundپیدا کردن
flyflewflownپرواز کردن
forgetforgotforgottenفراموش کردن
forgiveforgaveforgivenبخشیدن، عفو کردن
freezefrozefrozenمنجمد شدن، یخ بستن
getgotgottenگرفتن، بدست آوردن
givegavegivenبخشیدن، دادن (به)
gowentgoneرفتن، رهسپار شدن
growgrewgrownرشد کردن، بزرگ شدن، روئیدن
hanghunghungآویختن، آویزان کردن، به دار آویختن
havehadhadداشتن
hearheardheardشنیدن
hidehidhiddenپنهان کردن، پنهان شدن
hithithitزدن، خوردن به
holdheldheldنگهداشتن، گرفتن
hurthurthurtآزردن، آسیب زدن (به)
keepkeptkeptنگاه داشتن، محافظت کردن
knowknewknownدانستن
laylaidlaidگذاشتن، نهادن، نصب کردن
leadledledرهبری کردن، بردن، هدایت کردن
learnlearned/learntlearned/learnآموختن، یاد گرفتن
leaveleftleftترک کردن، واگذاردن
lendlentlentوام دادن، قرض دادن
letletletگذاشتن، اجازه دادن
lielaylainدراز کشیدن
loselostlostگم کردن، از دست دادن
makemademadeدرست کردن، ساختن
meanmeantmeantمعنی دادن
meetmetmetملاقات کردن، مواجه شدن (با)
paypaidpaidپرداختن، پول (چیزی را) دادن
putputputگذاشتن
read /ri:d/read /red/read /red/خواندن
rideroderiddenسوار شدن، سواری کردن
ringrangrungزنگ زدن
riseroserisenبرخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
runranrunدویدن، روان شدن، گریختن
saysaidsaidگفتن
seesawseenدیدن
sellsoldsoldفروختن، به فروش رفتن
sendsentsentفرستادن
shootshotshotتیر یا گلوله زدن (به)، تیراندازی کردن
showshowedshowed/shownنشان دادن
shutshutshutبستن، بسته شدن
singsangsung(آواز) خواندن
sinksanksunkغرق شدن
sitsatsatنشستن، نشاندن
sleepsleptsleptخوابیدن
speakspokespokenصحبت کردن، حرف زدن
spendspentspentخرج کردن
standstoodstoodایستادن، تحمل کردن
swimswamswumشنا کردن
taketooktakenگرفتن، بردن، خوردن برداشتن
teachtaughttaughtآموختن، یاد دادن
teartoretornپاره کردن، پاره شدن
telltoldtoldگفتن
thinkthoughtthoughtفکر کردن، گمان کردن
throwthrewthrownپرت کردن، انداختن
understandunderstoodunderstoodفهمیدن
wakewokewokenبیدار کردن، بیدار شدن
wearworewornپوشیدن، بر تن داشتن
winwonwonپیروز شدن، بردن
writewrotewrittenنوشتن

مکمل یادگیری

امیدوارم از مطلب بالا لذت برده باشین و افعال بی قاعده انگلیسی رو یاد گرفته باشین. و اما برای یادگیری بیشتر گرامر انگلیسی پیشنهاد می کنم کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی کتاب آموزش گرامر مبتدی زبان انگلیسی | Fundamentals of English Grammar رو فراموش نکنین.

پیشنهاد زبان پژوه  فعل have در انگلیسی کلمات همنشین آن | Collocations with Have

و اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیاره و اغلب زبان آموزا ازش غافل می شن، عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه هست. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری هستن. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموز یا در کل محصل ها قرار بگیره، بی شک تنها عایدیش، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری هست. پس هر مبحثی رو که می خوایم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده رو تمرین کنیم، تمرین هامونو تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدوارم موارد گفته شده بتونه برای شما زبان آموزای عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشه. ما در زبان پژوه همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

مدیریت

مهران اشرفی هستم، کارشناس مترجمی زبان و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، علاقمند به تدریس، ترجمه، دیجیتال مارکتینگ و سایر مباحث مدیریتی. سعیم در زبان پژوه آموزش زبان و در اختیار نهادن منابع زبانهای مختلف برای زبان پژوهان است.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
دیدگاه‌ها

*
*
نظرات سایت توسط گوگل محافظت می شوند. سیاست های حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات.

0