زبان پژوه

جملات رایج و کاربردی مکالمه زبان انگلیسی در مورد ورزش | English in Sports

جملات رایج و کاربردی مکالمه زبان انگلیسی در مورد ورزش | English in Sports

در این مطلب به جملات رایج مکالمه زبان انگلیسی در مورد ورزش و محیط های ورزشی می پردازیم. همچنین، در مورد کلیات ورزش، انواع فعالیت های ورزشی و سرگرمی، مکالمات رایج در مورد ورزش و ورزشکاران، کوهنوردی، استخر و … تقدیم حضورتون می کنیم. در مطالب پیشین نیز در خصوص لغات فوتبال به زبان انگلیسی با مثال | Football Vocabulary List صحبت کرده بودیم. اگر اهل فوتبال هستید پیشنهاد می کنیم سری به این مطلب هم بزنید. 😉 خب بریم سراغ جمله های رایج انگلیسی که تو ورزش به کار میرن. با ما همراه شید.

جملات رایج و کاربردی مکالمه زبان انگلیسی در مورد ورزش

۱- ورزش می کنی؟

Do you play a sport?

۲- اهل ورزش هستی؟/ورزش می کنی؟

Do you take any exercise?

۳- بله هفته ای دو بار تنیس بازی می کنم.

Yes, I play tennis twice a week.

۴- بله هفته ای سه بار می روم شنا.

Yes, I go swimming three times a week.

۵- اغلب می روم باشگاه و ورزش می کنم/ کار می کنم.

I often go to the health club to work out.

۶- نه وقتی کمی ورزش می کنم زود به نفس نفس می افتم.

No, when I have a little exercise, I get out of breath quickly.

۷- چه ورزشی می کنی؟

What sport do you do/ play?

۸- بسکتبال بازی می کنم و اغلب می روم کوهنوردی.

I play basketball and I often go climbing.

۹- ورزش مورد علاقه ات کدامست؟

What’s your favorite sport?

۱۰-  عاشق شنا هستم.

I love swimming.

۱۱- پسرم شیفته فوتبال است.

My son is football crazy.

۱۲- او طرفدار پرو پا قرص فوتبال است.

He is a football fan.

۱۳- چقدر ورزشکاری؟

How good are you at sports?

۱۴- فکر می کنم به درد هیچ ورزشی نمی خورم.

I think I’m useless at sports.

۱۵- برادرم ورزشکار است.

My brother is athletic/an athlete.

مکالمه انگلیسی راجع به انواع ورزش ها

Speaking about different sports

۱۶- در این استادیوم سه زمین فوتبال است.

There are three football fields/ grounds/pitches in this stadium.

۱۷- این کفش های فوتبال خیلی کهنه اند. چرا یک جفت نو نمی خری؟

These football boots are too old. Why don’t you buy a new pair?

۱۸- مسابقه (فوتبال) چه ساعتی شروع می شود؟

What time’s the kick-off?

۱۹- فردا لیورپول با آرسنال بازی دارد.

Tomorrow, Liverpool are playing Arsenal.

۲۰- چلسی، ساتمپتون را سه بر صفر شکست داد.

Chelsea beat Southampton3-0(three nill).

۲۱- شوت خوبی کردم ولی توپ به تیر دروازه خورد.

I made a good shot but the ball hit the goal post.

۲۲- به تنیس علاقه داری؟

Are you interested in tennis?

۲۳- بله من شیفته تنیس هستم.

Yes, I’m crazy about tennis.

۲۴- تنیس را به بستکتبال و والیبال ترجیح می دهم.

I prefer tennis to basketball and volleyball.

۲۵- یک راکت نو تنیس و چند تا توپ تنیس لازم دارم.

I need a new tennis racket and some tennis balls.

۲۶- داخل پارک یک زمین تنیس، یک زمین والیبال و یک زمین بسکتبال هست.

There’s a tennis court, a volleyball court and a basketball court in the park.

۲۷- نظرت در باره تنیس روی میز/ پینگ پنگ چیست؟

How do you like table tennis/ ping pong?

۲۸- از آن خوشم می آید.

I quit like it.

۲۹- اسکی بلدی؟

Can you ski?

۳۰- هیچ می روی اسکی؟

Do you ever go skiing?

۳۱- بله اغلب می روم.

Yes, I go quite often.

پیشنهاد زبان پژوه  روش های یادگیری لغات یک زبان خارجی | Ways of Learning Words

۳۲- چوب اسکی هایم شکسته است. یک جفت نو لازم دارم.

My skis are broken. I need a new pair.

۳۳- این نزدیکی ها پیست اسکی هست؟

Is there a ski slope nearby?

۳۴- پرش با اسکی را دوست داری؟

Do you like ski jumping?

۳۵- از تماشایش واقعا لذت می برم ولی حتی فکر انجام دادنش را هم نمی توانم بکنم.

I really enjoy watching it, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating.

۳۶- اسکیت سواری دوست داری؟

Do you like skating?

۳۷- فقط به اسکیت بُرد علاقمندم ولی علاقه چندانی به اسکیت(چرخدار) یا پاتیناژ ندارم.

I only like skate-boarding, but I’m not very interested in roller-skating or ice-skating.

۳۸- این نزدیکی ها سالن پاییناژ (اسکیت روی یخ) هست؟

Is there a/an skating rink/ice rink nearby?

۳۹-امروز هوا داغ است. چطور است برویم شنا؟

It’s hot today. How about going for a swim?

۴۰- خیلی دوست دارم ولی مایو(مردانه) همراه ندارم.

I’d love to ,but I don’t have my swimming trunks with me.

۴۱- شنایت خوب است؟

Are you good at swimming?

۴۲- بد نیست. شنای قورباغه را خوب بلدم ولی کرال سینه و کرال پشت را خوب بلد نیستم.

I’m not bad. I can do (the) breast stroke pretty well, but I’m not good at (the) crawl or (the) back stroke.

۴۳- چند وقت به چند وقت میروی شنا؟

How often do you go swimming?

۴۴- هفته ای سه بار می روم(شنا).

I go three times a week.

۴۵- نمی توانم مایوی خودم را پیدا کنم.

I can’t find my swimsuit/bathing suit (women)/swimming trunks (men).

۴۶- این نزدیکی ها استخر سر پوشیده هست.

Is there an indoor swimming pool nearby?

۴۷- نه ولی دو استخر تابستانی هست.

No, but there are two outdoor ones.

۴۸- ابتدا باید یاد بگیری که در آب شناور(غوطه ور) بمانی.

First you should learn to float in the water.

۴۹- به حالت دمر روی آب دراز بکش.

Lie face down in the water.

۵۰- طاقباز روی آب دراز بکش.

Lie face up in the water.

۵۱- زانوهایت را خم نکن.

Don’t bend your knees.

۵۲- کدام ورزش را بیشتر از همه دوست داری؟

Which sport do you like best?

۵۳- من موج سواری را بیشتر از همه دوست دارم. تو چطور؟

I like surfing best. How about you?

۵۴- از تماشایش خوشم می آید ولی جرات انجامش را ندارم.

I like watching it, but I don’t dare to do it.

۵۵- اما من شیفته اش هستم و تخته موج سواری خیلی خوبی دارم.

But I’m crazy about it and I have a very good surfboard.

۵۶- فردا برویم کوهنوردی؟

Shall we go (mountain) climbing tomorrow?

۵۷- فکر عالی است. برویم.

That’s a great idea. Let’s do.

۵۸- همه موافقند؟

Is it ok with everybody?

۵۹- بله من موافقم. پس قطعی است.

Yes, it’s ok with me. It’s fixed then.

۶۰- چرا الان کوله پشتی ات را نمی بندی؟

Why don’t you pack your backpack/ rucksack too?

۶۱- و فراموش نکن بادگیرت را هم بیاوری.

And don’t forget to bring your windbreaker too.

۶۲- بیایید تا دم آن آبشار صعود کنیم.

Let’s climb as far as that waterfall.

۶۳- نزدیکی های قله هوا چطور است؟

What’s the weather like near the peak?

۶۴- آنجا بوران شدیدی است.

There’s a hard blizzard there.

۶۵- بهتر است کمی آهسته تر برویم. صخره ها لغزنده اند.

We’d better slow down a little. The rocks are slippery.

پیشنهاد زبان پژوه  جملات و کلمات رایج انواع طعم ها در زبان انگلیسی با ترجمه فارسی | Flavors in English

۶۶- عینک آفتابیت را بزن. برف زیادی در پیش داریم.

Put on your sunglasses. There’s a lot of snow ahead of us.

۶۷- بیایید در سایه چادر بزنیم(اطراق کنیم).

Let’s camp in shady place/ in the shade.

۶۸- تو چادر را بر پا کن و تو هم آتش درست کن.

You set up the tent and you make a fire.

۶۹- همه کنسرو ها را بیرون بیاور و قوطی ها را باز کن.

Take out all the canned food and open the cans.

۷۰- از آن صخره پایین برویم؟

Shall we climb down that cliff?

۷۱- نه نرویم. خیلی شیب دارد.

No, let’s not. It’s too steep.

۷۲- این راه به کجا منتهی می شود؟

Where does this path lead to?

۸۳- به قله منتهی می شود.

It leads to the peak.

بخش دوم جملات رایج در مکالمه انگلیسی در ورزش

۱- از هنرهای رزمی خوشت می آید؟

Do you like martial arts?

۲- فقط به جودو و کاراته علاقمندم.

I’m only interested in judo and karate.

۳- همه فن ها را بلدی؟

Do you know all the techniques?

۴- نه هنوز عضلاتم انعطاف کافی ندارند.

No, my muscles are not flexible enough yet.

۵- نظرت راجع به بکس چیست؟

What do you think of boxing?

۶- از آن بدم می آید. نمی توانم اسمش را ورزش بگذارم.

I hate it. I wouldn’t call it a sport.

۷- نظرت راجع به کشتی چیست؟

How do you like wrestling?

۸- بد نیست. ورزش ملی کشور ماست.

It’s all right. It’s the national sport in our country.

۹- دوچرخه سواریت خوبست؟

Are you good at cycling?

۱۰- نه افتضاح است.

No, I’m awful at cycling?

۱۱- هیچوقت می روی پیاده روی؟

Do you ever go hiking?

۱۲- نه بندرت می روم.

No, I seldom do.

۱۳- آیا کانو سواری در کشور شما رایج است؟

Is canoeing a common sport in your country?

۱۴- هنوز نه، اما دارد بتدریج محبوبیت پیدا می کند.

No yet. But it’s becoming popular little by little.

۱۵- محبوب ترین ورزش ها در کشور من عبارتند از موج سواری( با بادبان)، کایت سواری و سقوط آزاد.

The most popular sports in my country are windsurfing, hang-gliding and sky diving.

۱۶- این روز ها غواصی و بالن سواری هم نزد جوانان محبوبیت دارند. مسن تر ها هنوز هم می روند ماهیگیری.

Nowadays, skin diving and ballooning are also popular with young people. Older people still go fishing.

۱۷- برویم بدویم؟

Shall we go running?

۱۸- نه حال دویدن ندارم. چرا به جایش کمی بدمینتون بازی نکنیم.

No, I don’t feel like running. Why don’t we play some badminton instead?

۱۹- چطور تناسب اندامت را حفظ می کنی؟

How do you keep fit?

۲۰- هفته ای سه بار می دوم.

I go jogging three times a week.

۲۱- فقط یک دست گرمکن و یک جفت کفش دو لازم داری.

You only need a sweat suit (Am.)/ tracksuit (Br.) and a pair of jogging shoes.

۲۲- چقدر شطرنج بلدی؟

How good are you at chess?

۲۳- مبتدی هستم. فقط حرکات را بلدم.

Oh, I’m a beginner. I only know the moves.

۲۴- عضو تیم فوتبال هستی؟(فوتبالی را که اروپا و آسیا مرسوم است در آمریکا soccerمی نامند. فوتبال آمریکایی را نیز در آسیا و اروپا rugbyمی نامند.)

Are you on the soccer (football) team?

۲۵- نه. مربی تیم هستم.

No, I’m coaching the team.

پیشنهاد زبان پژوه  آموزش وسایل آشپزخانه به زبان انگلیسی | Kitchen Tools in English

۲۶- در اینجا مردم هیچ گلف بازی می کنند؟

Do people ever play golf here?

۲۷- نه ولی یک باشگاه هست که زمین گلف خوبی دارد.

No, they don’t, but there’s a club with a good golf course.

۲۸- پرشت خوبست؟

Are you good at jumping?

۲۹- پرش طولم خوبست ولی پرش ارتفاعم خیلی بد است.

I’m good at long jump, but I’m awful at high jump.

۳۰- به (ورزش های) دو میدانی علاقه داری؟

Are you interested in track and field?

۳۱- فقط به دو با مانع، پرش با نیزه و پرتاب دیسک علاقه دارم.

I’m only interested in hurdle, pole vault and discus throw.

۳۲- پرتاب نیزه چطور؟

How about javelin throw?

۳۳- به نظرم کمی خسته کننده است.

I think it’s rather boring.

۳۴- آیا وزنه برداری در اینجا محبوبیت دارد؟

Is weight lifting popular here?

۳۵- نه چندان. ولی ما چندین مدال طلا در ورزنه برداری برده ایم.

Not much. But we have won several gold medals in weight lifting.

۳۶- بریم بدویم؟

Shall we go for a run?

۳۷- بدم نمی آید ولی کفش ورزشی ندارم.

I don’t mind it, but I don’t have my trainers.

۳۸- مسئله ای نیست. من یک جفت اضافه دارم. فکر می کنم پاهایمان یک اندازه باشد.

No problem. I’ve got an extra pair. I think our feet are the same size.

۳۹- لباس گرمکن هم ندارم.

I don’t have a sweat suit either.

۴۰- من یک کت گرمکن و این شلوار گرمکن را دارم ولی به هم نمی خورد.

I have a sweatshirt and these sweatpants but they don’t match.

۴۱- مهم نیست. کی اهمیت می دهد.

Never mind. Who cares!

مکمل یادگیری

امیدواریم با مطالعه مطلب بالا از جملات رایج مکالمه های انگلیسی در ورزش و محیط های ورزشی استفاده کرده و این مکالمه ها را فرا گرفته باشید. و اما برای کامل تر کردن یادگیری مبحث مکالمه انگلیسی در ورزش ما به شما پیشنهاد می کنیم بسته آموزش زبان انگلیسی ورزش و تربیت بدنی English for Sports را از دست ندهید. این بسته حاوی کلیه مکالمات، لغات، اصطلاحات و جملات رایج محیط های ورزشی و مکالمه انگلیسی بین ورزشکاران و کادر فنی است.

همچنین برای مترجمان متون ورزشی و علاقمندان به یادگیری وسیع تر لغات و عبارت های انگلیسی ورزشی دیکشنری ورزش و علوم ورزشی | Dictionary of Sport and Exercise Science را پیشنهاد می کنیم.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت بسیار است و اغلب توسط زبان آموزان مورد غفلت واقع می شود عناصر مهم در یادگیری و به یادسپاری مطالب مورد مطالعه است. این سه عنصر، تمرین، تکرار و نظم در یادگیری نام دارند. بر کسی پوشیده نیست که اگر این سه عنصر در هنگام مطالعه و یادگیری مورد غفلت زبان آموزان یا هر محصل دیگری قرار گیرد، بی شک تنها عایدی وی، اتلاف زمان و هزینه برای یادگیری است. پس هر مبحثی را که می خواهیم یاد بگیریم باید به این سه عنصر توجه ویژه ای داشته باشیم.

موارد آموخته شده را تمرین کنیم، تمرین هایمان را تکرار کنیم و از همه مهم تر در این دو موضوع نظم و ترتیب داشته باشیم. امیدواریم موارد گفته شده بتواند برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده و گامی در جهت بهبود دانش زبانی شما باشد. ما در زبان پژوه همیشه سعی می کنیم بهترین ها را برای شما به ارمغان بیاوریم.

دیدگاه‌ها (0)

  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.