زبان پژوه

نحوه آدرس دهی به انگلیسی و جملات پرکاربرد در آدرس دادن در زبان انگلیسی با مثال

نحوه آدرس دادن در انگلیسی و جملات پرکاربرد در آدرس دهی با مثال

در این مطلب از زبان پژوه، نحوه آدرس دهی به انگلیسی و جملات پرکاربرد در آدرس دادن به زبان انگلیسی با مثال آورده شده است. با این جملات کاربردی می توانید در مکالمات انگلیسی خود در یک کشور خارجی در مبحث آدرس پرسیدن به راحتی آدرس مورد نظرتان را بپرسید. یا اگر گردشگر خارجی در ایران از شما آدرسی خواست به راحتی می توانید با این جملات پاسخش را به راحتی بدهید. با ما در ادامه همراه باشید.

نحوه آدرس دهی به انگلیسی و جملات پرکاربرد در آدرس دادن به زبان انگلیسی با مثال

پلاک = No
واحد = Unit
طبقه = Floor
طبقه همکف = Ground Floor
ساختمان = Bldg

مجتمع، مجموعه = Complex
مجتمع مسکونی = Residential Complex
شهرک = Town
کوی (محله، برزن): Quarter
منطقه = District

کد پستی = P.O BOX
کوچه = Alley
خیابان کوچک (فرعی) = St
خیابان بزرگ (اصلی) = Ave
بلوار = Blvd / میدان = Sq

بزرگراه = Highway
آزادراه = Freeway
جاده = Rd
چهار راه = Cross
تقاطع، سه راه = Junc

غربی = West
شرقی = East
شمالی = North
جنوبی = South
سمت راست = Right Side

سمت چپ = Left Side
پایین تر از = Lower of
بالاتر از = Above of
بعد از = After
قبل از = Before

بین = Between
فاز = Phase
نزدیک = Near
نبش = Corner
ابتدای = First of
انتهای = End of
روبروی = In Front of
بن بست = Dead End

روستا = Village
شهر = City
استان = Province
کشور = Country
شهرک صنعتی = Industrial Estate
ورودی برج یا ساختمان = Entrance

مثال به فارسی:

مثال ۱:

بزرگراه همت، خیابان انقلاب(اصلی) ، میدان آزادی ، خیابان کارگرجنوبی(اصلی) ، خیابان مرتضی نژاد (فرعی) ، بلوارنوری ، کوچه یاس ۱۵ ، پلاک ۸۱

معادل مثال ۱:

No 81, Yas15 Alley, Noori Blvd, Mortezanejad St, South Kargar Av, Azadi Sq, Enghelab Av, Hemmat Highway

مثال ۲:

تهرانپارس- خیابان فرشید- بعد از چهار راه تیر انداز- خیابان ۱۶۰ غربی- پلاک ۱۲ – واحد۵
معادل آدرس به انگلیسی:

معادل مثال ۲:

Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Farshid Ave, Tehran Pars

 در اینجا یه ویدیو کامل در مورد نحوه آدرس دادن رو با هم تماشا می کنیم.

 

جملات پرکاربرد در آدرس دهی به انگلیسی

کجاست؟

Where is…?

خانه ات کجاست؟

Where is your house?

خانه من خیابان …. است.

My house is on …… Street.

ببخشید، ممکن است لطفاً به من بگویید خیابان ……. کجاست؟

Excuse me, could you tell me where ……. Street is, please?

ببخشید میدان…… از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to …… Square?

من دنبال کوچه ……. می گردم.

 I am looking for ……. Lane/Alley?

چطور می توانم به … برسم؟

How do I get to…?

پیشنهاد زبان پژوه  جملات و عبارت های کوتاه کاربردی در مکالمه انگلیسی | English Conversation Phrases

ببخشید، دارم دنبال یک کتابخانه می گردم.

Excuse me; I am trying to find a library.

ببخشید، ترمینال اتوبوس/ ایستگاه راه آهن از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to the bus station/ railway station?

چگونه می توانم به مرکز خرید بروم؟

How can I go to the shopping center.

… از اینجا چقدر فاصله دارد؟

How far is it to…?

ممکن است لطفا من را راهنمایی کنید؟

Would you please guide me?

دور بزن و وقتی به چراغ راهنما رسیدی به سمت چپ بپیچ

Turn round then turn left at the traffic light.

سر چهار راه به سمت راست بپیچ.

Take a right at the junction/ the intersection.

سه راه اولی را رد کن بعد داخل اولین فرعی دست چپ برو.

Go through the T-junction/T-intersection and then turn into the first side- street on the left.

همین طور بروید تا برسید به تقاطع، بعد به چپ بپیچید.

Carry on till you get to the crossroads/ intersection then turn left.

مستقیم برو تا به یک پیچ برسی.

Go straight on till you get a turning.

میدان را دور بزن و برو داخل خیابان.

Go round the turnabout/ traffic circle and go to Street.

این خیابان را برو پایین/ بالا.

Go down the Street/ up the Street.

مستقیم در امتداد خیابان پایین بروید. به دومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید. پیدایش می کنید.

Go down the Street and turn left at the second stoplight. You can’t miss it.

وقتی به پل هوایی (روگذر) رسیدی، از یک نفر دیگر بپرس.

Ask someone else when you get to the flyover/overpass.

آیا این خیابان اصلی است؟

Is this the main street?

آیا این خیابان یک طرفه است؟

Is this a one-way street?

این خیابان بن بست است.

This is a dead-end.

این خیابان بسته است.

This street is block.

این ابتدای جاده کمربندی است.

This is the beginning of the bypass.

آیا اتوبان نزدیک است؟

Is the motorway /freeway near?

چگونه می توام به اتوبان… برسیم؟

How do we get on the motorway …?

 بهترین جاده به …. کدام است؟

Which is the best road to…?

 از آن طرف است.

It’s that way.

دور نیست.

It isn’t far.

پنج کیلومتر دیگر این جاده را ادامه دهید.

Follow this road for 5 kilometres.

همینطور مستقیم جلو بروید

Keep straight on.

سر چهارراه به سمت راست بپیچ

Turn right at the crossroads.

دومین جاده سمت چپ را بگیر و برو

Take the second road on the left

به چراغ راهنما رسیدی به سمت راست بپیچ

Turn right at the traffic-lights

جملات رایج نحوه آدرس دادن و آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

۱- خانه ات کجاست؟

پیشنهاد زبان پژوه  آموزش گرامر زبان انگلیسی: وجه امری در انگلیسی | Imperative Mood in English

Where is your house?

۲- خانه من خیابان فجر است.

My house is on Fajr Street.

۳- ممکن است لطفاً آدرس دقیقت را به من بدهی؟

Could you please give me the exact address?

۴- من آدرس ثابتی ندارم.

I don’t have a fixed address.

۵- لطفاًبرایم به این آدرس نامه بفرست.

Please write me at this address.

۶- اجازه بده آدرست را بنویسم.

Please let me jot your address down/write your address down.

۷- یک تکه کاغذ داری؟

Have you got a slip of paper?

۸- بسیار خوب، خیابان فجر، شماره ۱۶۴٫

Ok, it is 164 Fajr Street.

۹- آیا توی یک کوچه بن بست است؟

Is it in a blind alley?

۱۰- نه در خیابان اصلی است.

No, it’s on the main street.

۱۱- مقابل بانک است.

It’s across from the bank./it’s opposite the bank.

۱۲- پشت مسجد است.

It’s behind the mosque.

۱۳- روبروی خانه ام( این طرف خیابان) ایستگاه اتوبوس است.

There is a bus stop in front of my house.

۱۴- من باید آدرس آقای اسمیت را به دست بیاورم.

I need to get hold of Mr. Smith’s address.

۱۵- ببخشید، ممکنه لطفاً به من بگویید خیابان امام خمینی کجاست؟

Excuse me, could you tell me where Imam Khomeini Street is, please?

۱۶- ببخشید میدان امام از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to Imam Square?

۱۷- من دنبال کوچه گل ها می گردم.

 I am looking for Golha Lane/Alley?

۱۸- ببخشید، دارم دنبال یک کتابخانه می گردم.

Excuse me; I am trying to find a library.

۱۹- ببخشید، ترمینال اتوبوس/ ایستگاه راه آهن از کدام طرف است؟

Excuse me, can you tell me the way to the bus station/ railway station?

۲۰- چگونه می توانم به مرکز خرید بروم؟

How can I go to the shopping center.

۲۱- ممکنه لطفا من را راهنمایی کنید؟

Would you please guide me?

۲۲- ببخشید؟ میشه کمی آهسته تر صحبت کنید؟

Pardon me? Could you please speak a little more slowly?

۲۳- به خیابان دوم سمت چپ بروید. کنار داروخانه است.

Take the second Street on the left. It’s next to the drugstores.

۴۲- دور بزن و وقتی رسیدی به چراغ راهنما بپیچ سمت چپ.

Turn round then turn left at the traffic light.

۲۵- سر چهار راه بپیچ سمت راست.

Take a right at the junction/ the intersection.

۲۶- سه راه اولی را رد کن بعد برو داخل اولین فرعی دست چپ.

Go through the T-junction/T-intersection and then turn into the first side- street on the left.

پیشنهاد زبان پژوه  کلمات مشابه انگلیسی با معانی متفاوت و ترجمه فارسی | Confusing Words in English

۲۷- همینطور بروید تا برسید به تقاطع، بعد به چپ بپیچید.

Carry on till you get to the crossroads/ intersection then turn left.

۲۸- مستقیم برو تا به یک پیچ برسی.

Go straight on till you get a turning.

۲۹- میدان را دور بزن و برو داخل خیابان رُز.

Go round the turnabout/ traffic circle and go to Rose Street.

۳۰- این خیابان را برو پایین/ بالا.

Go down the Street/ up the Street.

۳۱- مستقیم در امتداد خیابان پایین بروید. به دومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید. پیداش می کنید.

Go down the Street and turn left at the second stoplight. You can’t miss it.

۳۲- سه تا بلوک برو جلو بپیچ سمت راست.

Go three blocks and make a right.

۳۳- وقتی به پل هوایی( روگذر) رسیدی، از یک نفر دیگر بپرس.

Ask someone else when you get to the flyover/overpass.

۳۴- همینطور مستقیم دو تا بلوک بروید جلو تا به آنجا برسید.

Keep going straight for two blocks and you will run right into it.

۳۵- آیا این خیابان اصلی است؟

Is this the main street?

۳۶- آیا این خیابان یک طرفه است؟

Is this a one-way street?

۳۷- این خیابان بن بست است.

This is a dead- end.

۳۸- این خیابان بسته است.

This street is block.

۳۹- این ابتدای جاده کمربندی است.

This is the beginning of the bypass.

۴۰- چگونه می توانم به جاده کمربندی بروم؟

How can I get to the ring road/ beltway?

۴۱- چگونه می توانم به بزرگراه همت بروم؟

How can I get to Hemmat Dual Carriageway / Divided Highway?

۴۲- آیا اتوبان نزدیک است؟

Is the motorway /freeway near?

۴۳- تا پمپ بنزین بعدی چند کیلومتر راه است؟

How many kilometers is it to the next gas station?

۴۴- زیاد طول می کشد تا به آنجا برسم؟

Will it take me long to get there?

۴۵- خیلی دوره؟

Is it far?

۴۶- نه اصلاً دور نیست.

No, it’s no distance at all.

۴۷- نه، حدوداً ۵۰۰ متر راه است.

No, it’s about five hundred meters.

۴۸- پیاده خیلی دور است؟

Is it too far to walk?

۴۹- نه پیاده حدوداً ۵ دقیقه راه است.

No, it’s about five minutes’ walk.

۵۰-شما ظرف مدت کمتر از ۵ دقیقه آنجا می رسید.

You will get there in less than 5 minutes.

۵۱- باید با اتوبوس برم؟

Should I take a bus?

۵۲- نه نیاز نیست با اتوبوس بروید.

No, you don’t need to take a bus.

۵۳- خیلی متشکرم.

Thanks a lot.

۵۴- خواهش می کنم.

You’re welcome./Don’t mention it./Anytime./ sure./Not at all

دیدگاه‌ها (0)

  • لینک دانلود فایل های رایگان در انتهای تمامی مطالب قرار دارد. با کلیک بر روی لیست باز شونده انتهای مطالب می توانید به لینک دانلود و اطلاعات فایل دسترسی داشته باشید. این فهرست معمولا با عبارت " لینک دانلود + توضیحات " یا عبارت "دانلود ..." شروع می شود.
  • پسورد تمامی فایل ها langpro.ir یا www.englishpro.ir با حروف کوچک می باشد.
  • لطفا از درج دیدگاه های غیر مرتبط با مطلب خودداری فرمایید.
  • فارسی تایپ کنید و برای سوال مجدد در صفحه از دکمه پاسخ دادن استفاده نمایید. نظرات فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • قبل از ارسال کامنت حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید. نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
  • نظرات شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید.
  • دیدگاه ها بعد از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از بخش های تماس با ما و چت آنلاین ارسال نمایید.